S yisem-iw d timḍebbert naɣ d imḍebber

  I tid d wid meṛṛa iqeddcen lwaḥid mgal icqiṛṛwen n tallit ideg nella, i yettamnen s talsa ideg ttemṣalaḥen yimdanen way gar-asen, talsa yukin s tdukli-s  di tilawt, ad nazen izen ilmend n tririt n Wass Agraɣlan n Tudert Lwaḥid di Talwit, 16 Mayu d allal n useẓḍi s useǧhed n twinest n tegmat gar yiɣermanen d temɣiwnin d yigduden akked Yiwunak.
  Ad nili akkit lwaḥid d wufrinen n tɣiwanin, n temnaḍin d wufrinen iɣelnawen, imalwayen idamsanen naɣ n tesreḍt, tuddsiwin tiɣelnawin d tegraɣlanin, ad nzemel Alɣu Amaḍlan n Tudert Lwaḥid di Talwit.
  Tigawt n ugraw d nettat i d abrid iwulmen akken ad nizmir ad nreṣṣi Tudert Lwaḥid di talwit

  ALƔU AMAḌLAN N TUDERT
  LWAḤID DI TALWIT
  ⴰⵍⵖⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴷⵉ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ

  Tazwara

  S tmuɣli ɣer teɣtest A/RES/72/130 yerzan aberreḥ akken yal 16 Mayu n yal aseggas, ad yili d Ass Agraɣlan n tudert Lwaḥid di Talwit, i d-yessufeɣ Ugraw n Yiɣlanen Yedduklen ass n 08 Cuṭember 2017 iɣef mtafaqent 193 n tmura tiɛeggalin,

  S tmuɣli ɣer usaned n Wass Agraɣlan n Tudert Lwaḥid di Talwit i d-yellan sɣur Tdukli Tafriqit ( Deg usqamu-s n talwit d teɣlist, di temlilit tis 891 n useggas 2019), sɣur daɣen n Umussu n Tmura Ur Idreren (Caracas 2019),

  S tmuɣli daɣen ɣer usaned i d-yellan sɣur waṭas n temdinin d tmanaɣin deg umaḍal s ubrid n wulɣu n de Düsseldorf (Asanay Agraɣlan n Yiselwayen n Tɣiwanin i tudert lwaḥid, Ɣuct 2019), i s mtafaqen akken ad sfugulen yal aseggas Ass Agraɣlan n Tudert Lwaḥid di Talwit,

  S tmuɣli ɣer wass-a ideg mazal tugdi n wayeḍ tettili d tamentilt n war amsameḥ gar yimdanen, rnu ɣur-s idles n « yal wa i yiman-is » yettawi ɣer ccwal aserti, adamsan, imetti d uwnaḍan i yettḍuṛṛun Talwit,

  S tmuɣli ɣer yimelyaṛen n tlawin d yirgazen i yettidiren yakan lwaḥid s tḥerci yufraren, bnan tudert-nsen s wazalen n usuref d usaɛef,

  S tmuɣli dakken nekni s yimdanen yal wa yuḥwaǧ wayeḍ i bɣun ilin yiẓuṛan-nneɣ, tiflesin-nneɣ, idles-nneɣ, aẓayer-nneɣ imetti, d yimukan ideg nella d wamek i nettidir,

  S tmuɣli dakken yeɣṣeb fell-aɣ lḥal akken ad nṛebbi tisutwin timeẓyanin ɣef Yidles n Talwit akken imeqqranen n uzekka ad bnun imal-nsen yal wa lwaḥid d wayeḍ mačči yal wa mgal wayeḍ.

  Aberreḥ

  Nekni, s yiɣermanen d tɣermanin n umaḍal, nekni s yimḍebbren isertiyen, idamsanen d yimettiyen, nberreḥ-d s ujerred-nneɣ deg Wulɣu Amaḍlan n Tudert Lwaḥid di Talwit ilmend n «Umsameḥ dtdukli d umsefham d umɛwan, ad d-nsenfali ɣef lebɣi-nneɣ lqayen n tudert lwaḥid d leqdic s tdukli, ad neddakel ɣas nemxalaf, ɣas d leṣnaf, i wakken ad nebnu amaḍal imezgi ɣef lsas n talwit d umɛwan akked tumert ».
  SEG TEƔTEST A/RES/72/130.

  S uttekki-w deg Wulɣu Amaḍlan n Tudert Lwaḥid di Talwit, ttwaqneɣ s yisem-iw d taɣermant, syisem-iw d aɣerman akken :

   Setɛerfeɣ s tigda gar meṛṛa iɣermanen d tɣermanin rnu ɣur-s ad setɛerfeɣ s wassaɣen  i ɣ-yesdukklen,

  • Ad bnuɣ tiqenṭyar, ad sdermeɣ leṣwaṛ i ɣ-iferrqen,
  • Ad sfuggleɣ Ass Agraɣlan n Tudert Lwaḥid di Talwit s uqader n yidles d wansayen n yal tamnaḍt, nru ɣur-s ad d-suddseɣ tigawin yerzan asegmi d yirmad n usḥulfu,
  • Ad qeddceɣ akked tuddsiwin tiɣelnawin akken ad tent-welheɣ ad d-slalent tignatin iwulmen i Tudert Lwaḥid di Talwit.

   S yisem-iw d ufrin naɣ d ufrin aɣiwan, amnaḍan naɣ aɣelnaw :

  • Ad seḥbibreɣ ɣef Tudert lwaḥid di Talwit s usteɛref d uqader n yal tawsit, ad nnaɣeɣ mgal tamḥeqranit n yimdanen akken ad sisehleɣ tudert yezdin di tumert ɣef uswir n temdinin,
  • Ad sbeɣseɣ tadukkli d tezdit gar yimdanen di tmetti s leqdic akked tzemmar yeddren  yellan di tmetti ilmend n lebni n laman seg yal idis, akken daɣen ad tili tagnit i usnerni n uḥulfu n uttekki di tmetti ɣer meṛṛa tiɣermanin d yiɣermanen,
  • Ad sbeddeɣ tistṛtijiyin ara iwulmen Tudert Lwaḥid d Leqdic Lwaḥid s yirmad ara iqerrben ɣer yimdanen s usishel n umsawel gar meṛṛa tiɣermanin d yiɣermanen.

   S yisem-iw d timḍebbert naɣ d imḍebber n termist :

  • Ad qeddceɣ ilmend n tdamsa ara iqadren tudert d lḥerma n yimdanen, ara yefken azal i tigawin n umɛwan gar meṛṛa imeskaren,
  • Ad sbeɣseɣ talalit n leqdic yezdin ara yefken anamek i tigawin-nneɣ n yal ass, ara yesnernin tirmisin ilmend n tawant d tudert yelhan ara yezdin meṛṛa imdanen ara d-yeglun s lmanfiɛa ara yilin d allal mačči d iswi,
  •  Ad segmeɣ tigawin, ad ḥadreɣ akken ur yettili umihi n yirmad idamsanen ɣef tewsit tabyulujit akked ḥemmu n uneẓwi, ad smerseɣ tisertiyin yebnan ɣef tigda ladɣa di lexlaṣ n yixeddamen, yebnan daɣen ɣef tigda gar yirgazen d tlawin.

   S yisem-iw d amalway n tesreḍt :

  • Ad qedceɣ ilmend n umṣaleḥ gar yimdanen s uqader n tewsit-nsen yerzan ama d tasreḍt naɣ taflest.

    S yisem-iw d Ixef n Uwanek naɣ n unabaḍ :

  • Ad kemmleɣ di leqdic ilmend n umṣaleḥ akken ad fkeɣ afud i talwit d unegmu imezgi ladɣa s lemɛwna akked temɣiwanin, imeqqranen n tesreḍt d meṛṛa idisan n tmetti, ad neddu deg ubrid n umɛawan ideg ara nwelleh imdanen ɣer umsameḥ d usaɛef,
  • Ad d-neslal tignatin iwulmen asenqes deg wartigda timettit d tdamsant ladɣa s ugdal n usexdem n yigerdan,
  • Ad nessekcem aselmed n Yidles n Talwit deg wahilen iɣurbizen di akk aswiren n walmud.

    S yisem-iw d Tuddsa naɣ d Tasudut taɣelnawt naɣ tagraɣlant :

  • Ad ḍemneɣ dakken iwellihen akked yimenzayen iɣer tsenned teɣtest A/RES/72/130 n Yiɣlanen Yedduklen ad tettwasuɣel di tilawt d igiten ikmamen,
  • Ad fkeɣ afud i yisaragen igraɣlanen yerzan Tudert Lwaḥid di Talwit, ad ttekkiɣ di meṛṛa leqdicat yezdin yerzan asentel-a ɣef uswir amaḍlan.
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you.

  X